Termeni și conditii

TERMENI ȘI CONDIŢII DE UTILIZARE

UEFISCDI PUBLISHING HOUSE este editura Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

UEFISCDI, prin UEFISCDI PUBLISHING HOUSE oferă acces liber la site-ul editura.uefiscdi.ro și permite vizualizarea, imprimarea si transmitrea informatiilor de pe site-ul editurii doar în scopuri personale, noncomerciale.

I. ACCES ȘI DISPONIBILITATE

 1. Utilizatorul folosește site-ul editura.uefiscdi.ro și serviciile puse la dispoziţie de acesta pe riscul propriu, UEFISCDI fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informaţiilor de pe site.
 2. UEFISCDI nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.
 3. UEFISCDI nu acordă nici un fel de garanţie pentru conţinutul și utilizarea acestui site. Informaţiile publicate corespund realitaţii la momentul înscrierii lor pe site-ul editura.uefiscdi.ro sau al actualizarii diverselor pagini ale site-ului.
 4. Utilizarea site-ului editura.uefiscdi.ro și a serviciilor sale cade în responsabilitatea exclusivă a utilizatorului în privinţa corectitudinii datelor înregistrate, de care depinde efectuarea serviciilor.
 5. Utilizatorul este de acord să își asume întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe site-ul editura.uefiscdi.ro.
 6. Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra site-ului editura.uefiscdi.ro și tentativa de efectuare a acestora (incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului etc) sunt interzise și atrag după sine răspunderea civilă sau penală.
 7. UEFISCDI își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.
 8. UEFISCDI nu este răspunzătoare faţa de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
 9. UEFISCDI poate schimba în orice moment conţinutul si condiţiile de utilizare a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

II. DREPTURI DE AUTOR

 1. Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe site-ul editura.uefiscdi.ro este deţinut de UEFISCDI, prin UEFISCDI PUBLISHING HOUSE sau de către partenerii săi. Aceasta înseamnă că nici un material de pe editura.uefiscdi.ro nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris obţinut de la UEFISCDI și/sau partenerii sai.
 2. Conţinutul acestui site este protejat de legea dreptului de autor și sunt proprietatea UEFISCDI sau a partenerilor săi.
 3. UEFISCDI poate furniza, prin intermediul site-ului editurii, legături către alte pagini sau resurse web. UEFISCDI nu garantează, nu este și nu poate fi făcută responsabilă in nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. UEFISCDI nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.
 4. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de UEFISCDI prin UEFISCDI PUBLISHING HOUSE prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

III. CONFIDENŢIALITATE ȘI INFORMAŢII PERSONALE

IV. DISPOZIŢII FINALE

UEFISCDI, prin UEFISCDI PUBLISHING HOUSE își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

[T: 0.2924, O: 23]