Publica la noi

I. Reguli de tehnoredactare 

1. Formatul cărții

 • În cazul în care acestea sunt publicate exclusiv online, formatul va fi unul A4.
 • În cazul în care formatul este unul pentru print, acesta va fi decis în funcție de numărul de pagini (ex – format A4/B5)

2. Reguli editare coperta principală:

 • Sigla Editurii PH va fi poziționată, de regulă, în josul coperții, aliniată central;
 • În prima jumătate a copertei vor fi poziționate titlul cărții și numele autorilor. În jumătatea a doua, vor fi inclus elementele de design (poză reprezentativă sau elemente individuale de design)
 • Titlul cărții va fi poziționat pe copertă în jumătatea de sus, în zona centrală, aliniat central;
 • Numele autorilor vor fi poziționate tot timpul imediat sub titlul publicației

3. Reguli editare coperta spate:

 • Sigla editurii va fi poziționată tot timpul în colțul din stânga, în josul paginii
 • În colțul din dreapta, jos, se introduc: ISBN, cod de bare și alte elemente de identificare
 • Coperta va include, în această ordine: titlul cărții, autorii, un text/rezumat, descriptiv al conținutului ( 2/3 paragrafe) sau opinia unui expert (2/3 paragrafe)

4. Reguli editare coperta cotor

 • Va cuprinde: UEFISCDI (bară) (jos) TITLUL CĂRȚII (sus)

5. Reguli editare coperti interioare și prime/ultime pagini

 • Pagina I: titlul si autorii. Pe verso: informații standard (inclusiv chenarul de la BN)
 • Cuprinsul este obligatoriu – la începutul cărții. Cuprinsul trebuie sa fie generat pe baza setarilor aferente titlurilor/subtitlurilor
 • Lista de acronime se introduce la inceputul cărții
 • Lista de figuri, Lista de tabele, Bibliografie, Anexe – se introduc la sfărșitul cărții

6. Formatare text conținut

 • Fontul folosit este: Crimson Pro https://fonts.google.com/specimen/Crimson+Pro. Se folosesc aceiași parametri pentru text şi paragraf (font, dimensiune, spațiere) în tot textul
 • Dimensiune margini: sus – 15 mm, jos – 15 mm, outer margin – 15 mm, inner margin – 10 mm. (a se modifica în funcție de cerințele de tipărire)
 • corp de literă: 12
 • Spațiere: 1,15; Între paragrafe: 6pt.
 • Pentru articolele în limba română este obligatorie folosirea diacriticelor.
 • Nu se lasă rânduri albe între paragrafe decât dacă se dorește în mod expres evidențierea unei anumite secțiuni

7. Titlul capitolului

 • Aliniere: Center, îngroşat (bold)
 • Corp de literă 16 / 15 pentru format.
 • Dacă lucrarea se pretează, nivelurile de subtitlu pot fi numerotate cu litere sau cifre (de exemplu 1., 1.1., 1.1.1.). A se evita totuși un număr prea mare de subniveluri deoarece devine greu de urmărit. regula generală - un titlu este, de obicei, cu 2 puncte mai mare decât textul sau decât titlul de nivel imediat inferior

8. Footnotes

 • Corp de literă: 10 sau 9
 • Numărul paginii se introduce tip outer, în josul paginii. La coperțile interne nu se afișează numărătoarea

9. Header

 • Tip outer, stânga: titlul cărții (prescurtat dacă e cazul); dreapta: titlu capitol

10. Tabelele și figuri

 • Tabelele trebuie create folosind exclusiv opțiunea TABLE → INSERT TABLE
 • Sursa tabelului (dacă e cazul): se scrie cu Italic si corp de literă 10 sau 9 – sub tabel
 • Titlul tabelului: italic, deasupra tabelului
 • Corp de literă pentru conținut: cu un punct mai puțin decât textul
 • Alinierea tabelului: AutoFit to Window
 • Nu se introduc mai multe coloane decât încap pe o pagină
 • De regulă, textul (continutul tabelului) este aliniat la dreapta, cifrele sunt aliniate central
 • Calitatea fotografiilor, copiilor xerox sau desenelor scanate trebuie să fie foarte bună. Este de preferat ca acestea sa fie predate si separat la o calitate buna (de preferat *.tif, la rezoluţie 300 DPI;)
 • în momentul inserării imaginii în fişier, trebuie dezactivată opţiunea FLOAT OVER TEXT, pentru a se putea identifica în mod corect poziția acesteia fată de text.
 • Pentru figuri generate in excel se recomanda predarea unui excel cu datele/figurile generate

II. Procedura de evaluare și recenzare

 • Referenții sunt persoane cu care colaborează Editura, persoane care au expertiză în domeniul politicilor educaționale, experți recunoscuți la nivel național și internațional.
 • Fiecare carte se transmite la cel puțin 1 referent din baza de date cu experți colaboratori
 • După parcurgerea manuscrisului, referentul elaborează un referat de recenzare.
[T: 0.1655, O: 23]