Abandonul în învățământul superior românesc. Definire, măsurare, interpretare

2022
Publicația are la bază cercetarea inclusă într-una dintre activitățile proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) și implementat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației, în perioada 2018 – 2022. În acest context, obiectivele acestei publicații sunt: (i) să cartografieze practicile și abordările fenomenului de abandon universitar la nivel internațional și național în politici publice și contexte legislative; (ii) să mapeze procedurile și practicile specifice existente în universitățile din România și care reglementează parcursul academic al unui student de la admitere la absolvire; (iii) să propună, pe baza celor de mai sus, o definiție a abandonului universitar, integrabilă în instrumentele de colectare de date la nivel național și nu în ultimul rând: (iv) să analizeze rata abandonului în universitățile din România, pe baza datelor existente. Cercetarea actuală se bazează pe datele disponibile din Registrul Matricol Unic (RMU) cât și pe analize ale regulamentelor universitare identificate online precum și alte surse bibliografice care abordează problematica abandonului universitar.
DESCĂRCARE PDF
ccby
Coperta abandonul IS
  • Autori: Cezar Mihai Hâj, Daniela Alexe-Coteț, Mihai Păunescu
  • Nr pagini: 122
  • Format: Online
  • ISBN: 978-606-95508-8-5
[T: 0.4121, O: 34]