Propunere de politică publică pentru îmbunătățirea procesului de transfer tehnologic in România

2023
Prezenta propunere de politică publică avansează o serie de soluții pentru îmbunătățirea procesului de transfer tehnologic în România, cu accent pe stabilirea și operaționalizarea unui program pentru managementul, dezvoltarea și monitorizarea activității de transfer tehnologic la nivel național, respectiv pe dezvoltarea capacității pentru transfer tehnologic prin profesionalizarea resursei umane din organizațiile publice de cercetare și centrele de transfer tehnologic și dezvoltarea unei comunități pentru inovare și transfer tehnologic. Politica publică este bazată pe acțiunile prevăzute în SNCISI și programele din PN4 și contribuie la operaționalizarea acestora. Soluțiile propuse creează premisele dezvoltării unui sistem unitar și predictibil, în care transferul tehnologic să fie, pe de-o parte, recunoscut drept verigă-cheie a drumului de la idee la inovație și de la laborator la piață, iar pe de altă parte sprijinit pentru creșterea performanței în inovare și construirea unei societăți sustenabile, incluzive și pregătite pentru era digitală.
DESCĂRCARE PDF
ccby
Studiul 3 pol publica imbunatatirea procesului transfer tehnologic RO
  • Autori: Adrian Curaj, Marius Mitroi, Octavian Buiu, Răzvan Eusebiu Crăciunescu, Anamaria Fărcășanu-Răvar, Oana Ionescu, Elena Simion, Alexandru Mihai Dinu
  • Nr pagini: 80
  • Format: Online
  • ISBN: 978-606-95687-9-8
[T: 0.4064, O: 34]