Cadru de politică publică privind îmbunătățirea accesului, a participării și a absolvirii în învățământul superior din România

2022
Recomandările formulate în cadrul acestui document au la bază rezultatele proiectului ”Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, în special din cadrul acvității 1. Dezvoltarea de măsuri sistemice în vederea creșterii accesului, parcursului și finalizării studiilor pentru studenții din categoriile vulnerabile, prin intermediul a cinci studii, a unui cadru de polică publică și a unui instrument de monitorizare a tranziției în învățământul superior, subacvitatea 1.3 - Elaborarea unei cadru de polică publică privind introducerea sau îmbunătățirea rutelor de acces și progres în învățământul superior. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) și implementat de UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educației (denumit în connuare în prezentul Cadru de Polici POCU-Intl).
DESCĂRCARE PDF
ccby
Coperta cadru politica publica
  • Autori: Georgiana Mihuț, Daniela Alexe-Coteț, Cezar Mihai Hâj, Gabriel Bădescu, Delia Lupescu, Simona Iftimescu, Mihaela Stîngu, Robert Santa, Ana-Maria Stavaru, Margareta Ivan, Alexandra Petcu , Valeriu Frunzaru, Denisa Oprea, Oana Ștefăniță
  • Nr pagini: 36
  • Format: Online
  • ISBN: 978-606-95508-4-7
[T: 0.2216, O: 34]