Ecosistemul de transfer tehnologic în România. Studiu exploratoriu

2023
Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” - SIPOCA 592, ca parte a activității A4.10. Aceasta urmărește fundamentarea unui program de finanțare pentru dezvoltarea capacității resurselor umane din oficiile de transfer tehnologic și eficientizarea funcționării acestor oficii. Studiul răspunde provocărilor legate de gradul redus în care s-a reușit dinamizarea dezvoltării și a inovării bazate pe cercetare în ultimele două cicluri strategice și de competitivitatea scăzută a României la nivel european. Metodologia utilizată în elaborarea studiului a inclus parcurgerea celor mai recente studii și analize referitoare la ecosistemul de cercetare-inovare din România, definirea cadrului normativ și strategic pentru transfer tehnologic la nivel național și european, analiza, pe baza rezultatelor unui sondaj, a situației actuale a entităților de transfer tehnologic din România, realizarea de interviuri semi-structurate cu specialiști în proprietate intelectuală și transfer tehnologic, respectiv documentare bibliografică pentru identificarea exemplelor de succes și bună practică în transferul tehnologic din țările cu tradiție (ex. Irlanda, Finlanda).
DESCĂRCARE PDF
ccby
Studiul 2 Ecosistemul de transfer tehnologic in Romania
  • Autori: Adrian Curaj, Marius Mitroi, Octavian Buiu, Răzvan Eusebiu Crăciunescu, Anamaria Fărcășanu-Răvar, Oana Ionescu, Elena Simion, Alexandru Mihai Dinu
  • Nr pagini: 64
  • Format: Online
  • ISBN: 978-606-95687-8-1
[T: 0.2218, O: 34]