Inovare în universități și institute publice de cercetare. Comportament antreprenorial

2023
Prezentul studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” – SIPOCA 592, fiind un livrabil al activității A7 - Elaborarea și testarea unei metodologii pentru sprijinirea exploatării rezultatelor proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare prin intermediul unui mecanism de tip Common Exploitation Booster. Prin această activitate, un grup de șase experți au furnizat sprijin și consultanță pentru exploatarea pe piață a rezultatelor CDI obținute în universități și institute publice de cercetare, concomitent cu dezvoltarea unor instrumente-suport, precum Ghidul Rapid de Brevetare. Studiul își propune să investigheze care este comportamentul antreprenorial în universități și institutele publice de cercetare, întrucât această exploatare a rezultatelor cercetării se realizează prin antreprenoriat sau transfer tehnologic, prin folosirea drepturilor de proprietate intelectuală de către însuși autorul lor sau transferul acestora. Studiul se deschide cu analiza comportamentului antreprenorial din universități și institutele publice de cercetare din ultima decadă. Aceasta este prima analiză la nivelul României care prezintă date ce arată că, în comparație cu performanța medie la nivel național a start-up-urilor, spin-off-urilor și scale-up-urilor: (1) companiile bazate pe inovare, care s-au înființat pornind de la un rezultat obținut din activitatea de cercetare și dezvoltare realizată în cadrul universităților și/sau a institutelor publice de cercetare sau de la o idee brevetată, sunt considerabil mai performante economic și au un impact social mai mare, și (2) companiile ce au primit sprijin financiar pentru a dezvolta produse noi sau substanțial îmbunătățite în scopul producției și comercializării, valorificând rezultatele activității de cercetare și dezvoltare realizată în cadrul universităților și/sau a institutelor publice de cercetare, sunt companii mature, a căror performanță economică și al căror impact social este semnificativ. Prin interogarea informațiilor publice oferite de Ministerul Finanțelor Publice privind înregistrarea contribuabililor persoane juridice s-a analizat performanța companiilor inovatoare din România, cele care au beneficiat de finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) 2007-2013 pentru a valorifica rezultatele activității de CDI derulate în universități și institute publice de cercetare. Totodată, studiul prezintă rezultatele unui sondaj derulat în rândul a peste 900 de cercetători din România, concretizate în Indexul ecosistemului de inovare – acesta este un instrument creat pentru a evalua maturitatea ecosistemului de inovare prin analiza a patru piloni, considerați fundamentali pentru ecosistem: (1) motivația, (2) colaborarea, (3) resursele și (4) sprijinul reinvestit în ecosistemul de inovare sau sprijinul efectiv oferit altor cercetători. Indexul, prezentat pe larg în secțiunea 2.3 a studiului, înregistrează un scor de 5,48 pe o scală de la 1 la 10, ceea ce confirmă performanța modestă a României în materie de inovare.
DESCĂRCARE PDF
ccby
studiul 1 Inovare in universitati si institute publice de cercetare
  • Autori: Adrian Curaj, Marius Mitroi, Cosmina Paul, Anamaria Fărcășanu-Răvar, Elena Simion, Oana Ionescu, Alexandru Mihai Dinu
  • Nr pagini: 44
  • Format: Online
  • ISBN: 978-606-95687-7-4
[T: 0.1925, O: 34]