Dezvoltarea Durabilă a României în context european de la VIZIUNE la ACȚIUNE

2023
Volumul de lucrări reprezintă contribuția membrilor Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul proiectului „România Durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, SIPOCA 613/my SMIS 127545, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
DESCĂRCARE PDF
ccby
2023 06 06 15 07 13 Publicatia CCDD 2023   final var el SMALL pdf   Adobe Acrobat Reader 32 bit
  • Autori:
  • Editori: Marieta OLARU , Simona Maria STĂNESCU, Gabriela DRĂGAN, Dan BĂRBULESCU, Paul DOBRESCU
  • Nr pagini: 512
  • Format: Online
  • ISBN: 978-606-95687-2-9
[T: 0.1563, O: 34]