Accesul în învățământul superior – o perspectiva cantitativă - Analiză a tranziției generației școlare 2017/2018 în primul an universitar 2018/2019

2022
Prezentul raport este realizat în cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc” (cod POCU/472/6/8/126766/21.11.2018). Proiectul este implementat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în parteneriat cu Ministerul Educației (ME) în perioada 2018-2022. Prima activitatea din cadrul proiectului își propune dezvoltarea de măsuri sistemice în vederea creșterii accesului, parcursului și finalizării studiilor pentru studenții din categorii. În cadrul acestei activități proiectul vizează elaborarea unui set de indicatori privind accesul în învățământul superior și realizarea unor rapoarte de monitorizare a tranziției de la învățământul preuniversitar la învățământul superior. Datele statistice analizate în acest raport se referă la efectivele de elevi din învățământul secundar superior înscriși în anul școlar 2017-2018 precum și la numărul de studenți de anul I, la ciclul de studii licență, raportați de universitățile românești în Registrul Matricol Unic (RMU), în anul universitar 2018-2019. Politicile și strategiile de la nivel european din sfera învățământului superior au subliniat din ce în ce mai mult importanța acordării unei atenții sporite dimensiunii sociale a învățământului superior și implementarea de mecanisme funcționale care să crească accesul și participarea la învățământul superior. În pofida asumărilor internaționale, , se poate observa că în România avem în continuare un sistem de învățământ stratificat unde mulți români care provin din medii si grupuri defavorizate fie nu au acces la învățământul superior, fie în cazul în care ajung să urmeze studiile universitare abandonează. Pentru a avea o abordare integrată, acest raport vine în completarea eforturilor UEFISCDI susținute inclusiv prin acest proiect în vederea analizării cauzelor problemelor de echitate din învățământul superior. După cum arată studiul realizat de Comisia Europeană (Orr, Haj, Usher, Geanta, & Atherton, 2017) problema echității din învățământul superior nu este datorată exclusiv politicilor implementate la acest nivel educațional ci sunt perpetuate din sistemul de învățămâant preuniversitar, unde profilul unităților de învățământ dar și a populației de elevi joacă un rol esențial în accesul pentru învățământul superior. Raportul privind generația de elevi aflați în ani terminali în 2017-2018 este primul dintre rapoartele care vor viza monitorizarea accesului în învățământul superior. Acest raport are la bază o metodologie și un set de indicatori care urmează a fi monitorizați periodic în vederea furnizării de informații relevante pentru decidenți (de la nivel national și insituțional). Începând cu generația de elevi aferentă anului școlar 2018-2019, raportul va putea prezenta și evoluția indicatorilor. Totodată, acest raport se înscrie în seria analizelor privind accesul, progresul, finalizarea studiilor și angajabilitatea absolvenților desfăsurate de către Centrul de Politici Publice din cadrul UEFISCDI prin intermediul proiectului menționat anterior sau prin intermediul altor surse de finanțare.
DESCĂRCARE PDF
ccby
Analiza tranzite
  • Autori: Daniela Alexe-Coteț, Petrișor Țucă, Cezar Mihai Hâj
  • Nr pagini: 102
  • Format: Online
  • ISBN: 978-606-95508-7-8
[T: 0.1427, O: 34]