Policy Brief - Doctoranzi in Romania

2021
Analiza datelor statistice privind doctoranzii și absolvenții studiilor universitare de doctorat din România – evoluții 2015/2016 - 2019/2020 - Finanțarea studiilor doctorale - Forma de învățământ - Evoluția studenților-doctoranzi de anul I
DESCĂRCARE PDF
ccby
Policy Brief Doctroanzi
  • Autori:
  • Nr pagini: 28
  • Format: Online
  • ISBN: 2810-2290
[T: 0.1736, O: 34]