STUDII DOCTORALE ÎN ROMÂNIA: Provocări și oportunități

2022
Studii doctorale în România: provocări și oportunități adresează problema????ca generală a studiilor doctorale, identifică o serie de provocări ale sistemului actual și formulează recomandări menite să le adreseze. Raportul face parte dintr-o cercetare derulată în cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, implementat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Ministerul Educației, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Pentru fundamentarea științifică au fost analizate surse relevante din literatura de specialitate și s-a folosit o metodologie mixtă de cercetare, care cuprinde analiza literaturii în domeniu, analiza documentelor oficiale disponibile (ex. rapoarte, studii, analize anterioare), analiza datelor colectate prin intermediul a trei focus grupuri cu reprezentanți ai părților interesate și analiza datelor colectate prin Chestionarul Național Studențesc – chestionar implementat de către UEFISCDI, din care au fost extrase întrebările și răspunsurile care vizează studenții doctoranzi. Datele colectate as????el au fost validate de o serie de experți din domeniul educației, precum și de reprezentanți ai diferitelor părți interesate: mediul academic, studenți, decidenți în domeniul politicilor educaționale. Raportul este alcătuit din cinci capitole, care reflectă cinci teme majore identificate în cadrul analizei: cadrul general cu privire la studiile doctorale, accesul, parcursul și absolvirea studiilor doctorale, precum și un capitol dedicat studenților-doctoranzi și experienței acestora. Fiecare capitol are o structură similară, pornind de la conturarea generală a contextului internațional și a celui național în raport cu tematica abordată, adresând totodată o serie de sub-teme relevante: cadrul legislativ, organizarea și managementul programelor de doctorat, doctoratul industrial, admiterea, durata și finanțarea studiilor doctorale, mobilitățile de studiu, precum și studiile postdoctorale. Particularitatea capitolului V este dată de aducerea în prim-plan a profilului studenților-doctoranzi, subliniind importanța relației dintre aceștia și profesorul coordonator, precum și componenta care vizează starea de bine (wellbeing) a studentului-doctorand. Fiecare capitol se încheie cu o secțiune dedicată soluțiilor și recomandărilor, acestea fiind formulate în acord cu provocările identificate. Aceste recomandări pot fi clasificate în recomandări ce vizează nivelul legislativ, nivelul politicilor publice și al politicilor instituționale, precum și nivelul de implementare – fie la nivel instituțional, fie la nivel individual. Raportul nu surprinde în detaliu particularități ale diferitelor instituții organizatoare de studii doctorale ori ale diferitelor domenii de studiu, categorii de studenți-doctoranzi sau ale diverselor abordări de organizare a școlilor doctorale, însă oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor vulnerabilități identificate la nivel sistemic. Acest raport poate reprezenta as????el un punct de pornire în clarificarea și dezbaterea soluțiilor care să răspundă părților interesate, fie printr-o abordare care să adreseze aspecte punctuale, gradual, fie printr-o abordare sistemică, care să adreseze însăși structura învățământului superior, plasând studiile doctorale într-un context nou, centrat pe studentul-doctorand.
DESCĂRCARE PDF
ccby
Publicatie scoli doctorale
  • Autori: Simona Iftimescu, Delia Lupescu, Mihaela Stîngu
  • Nr pagini: 59
  • Format: Online
  • ISBN: 978-606-95508-3-0
[T: 0.866, O: 34]