Evaluare ex ante a impactului introducerii unui sistem centralizat de admitere în universități

2022
Studiul de față reprezintă o evaluare ex ante a impactului introducerii unui sistem centralizat de admitere în universitățile din România. El face parte din activitățile proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, implementat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în parteneriat cu Ministerul Educației, în perioada 2018-2022. Printre intermediul Centrului de Politici Publice, UEFISCDI susține procesul de fundamentare a politicilor publice din domeniul educației prin realizarea de studii de impact, în special în domeniul învățământului superior. În acest context, în cadrul proiectului mai sus menționat, au fost dezvoltate două studii de impact ex post (privind sistemul de burse sociale, precum și politica de distribuire a unor locuri bugetate absolvenților proveniți din licee din mediul rural). Studiul de impact ex ante vizând introducerea unui sistem centralizat de admitere la universitate completează seria studiilor de impact, realizate în vederea fundamentării deciziei publice.
DESCĂRCARE PDF
ccby
Coperta evaluare ex ante
  • Autori: Valeriu Frunzaru, Denisa Oprea, Oana Ștefăniță
  • Nr pagini: 435
  • Format: Online
  • ISBN: 978-606-95508-9-2
[T: 0.2014, O: 34]