Propunere de politică publică pentru îmbunătățirea procesului de transfer tehnologic in România

2023
Prezenta propunere de politică publică avansează o serie de soluții pentru îmbunătățirea procesului de transfer tehnologic în România, cu accent pe stabilirea și operaționalizarea unui program pentru managementul, dezvoltarea și monitorizarea activității de transfer tehnologic la nivel național, res...
DETALII PUBLICATIE

Ecosistemul de transfer tehnologic în România. Studiu exploratoriu

2023
Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” - SIPOCA 592, ca parte a activității A4.10. Aceasta urmărește fundamentarea unui program...
DETALII PUBLICATIE

Inovare în universități și institute publice de cercetare. Comportament antreprenorial

2023
Prezentul studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” – SIPOCA 592, fiind un livrabil al activității A7 - Elaborarea și testarea unei...
DETALII PUBLICATIE

Studiu de impact. Implementarea programului de masterat didactic. Impactul asupra politicii de formare inițială a personalului didactic

2023
Analiza de impact cu privire la implementarea programului de masterat didactic a fost realizată în cadrul proiectului „Start în carieră prin master didactic”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) de Ministerul Educației în parteneriat cu Univer...
DETALII PUBLICATIE

Codul Român al Sustenabilității

2023
Codul Român al Sustenabilității reprezintă un instrument practic care oferă îndrumări clare cu privire la cerințele de conținut și procesul de întocmire a rapoartelor de sustenabilitate pentru entități interesate. Rapoartele publicate în cadrul platformei Codului pot fi accesate transparent de t...
DETALII PUBLICATIE

Ghidul privind utilizarea Codului Român al Sustenabilității

2023
Ghidul privind utilizarea Codului Român al Sustenabilității reprezintă un instrument practic care are ca scop îndrumarea entităților care folosesc Codul în vederea raportării de sustenabilitate, dar și a celor care doresc să consulte rapoartele publicate în cadrul platformei. Ghidul conține expl...
DETALII PUBLICATIE

CATALOGUE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN ROMANIA

2022
CATALOGUE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN ROMANIA - presents the Romanian higher education system togeter with the main higher education institutions. It provides valuable informations for international and national students about the oportunities provided Romania to study, live and work.
DETALII PUBLICATIE

ROMÂNIA: RAPORT NAȚIONAL EUROGRADUATE 2022 - A doua etapă a studiului pilot desfășurat la nivel european privind absolvenții de învățământ superior

2024
Studiul EUROGRADUATE 2022 reprezintă o a doua etapă pilot din cadrul unui sondaj realizat la nivel european cu obiectivul de a monitoriza parcursul absolvenților de învățământ superior. Principalul său scop este de a furniza data și genera analize privind rezultatele absolvirii studiilor superioa...
DETALII PUBLICATIE

Evaluare ex ante a impactului introducerii unui sistem centralizat de admitere în universități

2022
Studiul de față reprezintă o evaluare ex ante a impactului introducerii unui sistem centralizat de admitere în universitățile din România. El face parte din activitățile proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, i...
DETALII PUBLICATIE

Abandonul în învățământul superior românesc. Definire, măsurare, interpretare

2022
Publicația are la bază cercetarea inclusă într-una dintre activitățile proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) și implementat d...
DETALII PUBLICATIE

Policy Brief - Doctoranzi in Romania

2021
Analiza datelor statistice privind doctoranzii și absolvenții studiilor universitare de doctorat din România – evoluții 2015/2016 - 2019/2020 - Finanțarea studiilor doctorale - Forma de învățământ - Evoluția studenților-doctoranzi de anul I
DETALII PUBLICATIE

Dezvoltarea Durabilă a României în context european de la VIZIUNE la ACȚIUNE

2023
Volumul de lucrări reprezintă contribuția membrilor Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul proiectului „România Durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, SIPOCA 613/my SM...
DETALII PUBLICATIE

Ultimele apariții

2023
Propunere de politică publică pentru îmbunătățirea...
Detalii
2023
Ecosistemul de transfer tehnologic în România. S...
Detalii
2023
Inovare în universități și institute publice de ce...
Detalii
2023
Studiu de impact. Implementarea programului de mas...
Detalii
2022
Accesul în învățământul superior – o perspectiva c...
Detalii
2023
Codul Român al Sustenabilității
Detalii
2023
Ghidul privind utilizarea Codului Român al Sustena...
Detalii
2022
CATALOGUE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN ROMA...
Detalii
2022
Cadru de politică publică privind îmbunătățirea ac...
Detalii
2022
ÎNVĂȚĂMÂNTUL POST-SECUNDAR ÎN ROMÂNIA
Detalii
2022
STUDII DOCTORALE ÎN ROMÂNIA: Provocări și oportuni...
Detalii
2022
Studiu privind angajabilitatea absolvenților de în...
Detalii
2022
Chestionarul Național Studențesc: Studiu privind g...
Detalii
2024
ROMÂNIA: RAPORT NAȚIONAL EUROGRADUATE 2022 - A dou...
Detalii
2022
Evaluare ex ante a impactului introducerii unui si...
Detalii
2022
Abandonul în învățământul superior românesc. Defin...
Detalii
2021
Policy Brief - Doctoranzi in Romania
Detalii
2023
Dezvoltarea Durabilă a României în context europea...
Detalii
Toate publicațiile

Revistele editurii

2021
Policy Brief - Doctoranzi in Romania
Detalii
Toate REVISTELE

Despre UEFISCDI Publishing House

Editura UEFISCDI Publishing House este o editura academica care incurajeaza publicarea lucrarilor stiintifice. Lucrarile publicate de UEFISCDI cuprind domenii precum stiintele sociale, stiintele economice, dreptul si stiintele politice.

UEFISCDI Publishing House vizeaza în special publicarea lucrarilor academice care abordeaza subiecte relevante pentru fundamentarea politicilor educaționale.

In plus fata de cartile tiparite, Editura UEFISCDI Publishing House ofera acces gratuit la publicatiile disponibile pe site.

Publică cu UEFISCDI Publishing House

icon vizi
Vizibilitate
Prezență activă în comunitatea științifică din România.
icon exc
Excelența editorială
Feedback și colaborare cu editori și curatori de top.
icon rapid
Rapiditate
Calitate și rapiditate în livrarea produselor.
icon network
Rețea extinsă
Parte dintr-o rețea științifică pe plan național și internațional.
[T: 0.7767, O: 335]